Wetswinkel Nijmegen West
Image default
Society / Law

Wet op het Financieel Toezicht

Wet op het financieel toezicht

In de WFT staan verschillende regels en voorschriften over hoe er op verschillende financiële markten het beste toezicht gehouden kan woorden. Deze Wet op het financieel toezicht bestaat uit een zeer uitgebreid stelsel van toezicht dat word gehouden op verschillende ondernemingen. Voornamelijk zijn dit de financiële markten die bestaat uit verzekeraars, verschillende instellingen voor beleggingen enzovoort. Deze WFT in Nederland is dus van toepassing op al deze financiële bedrijven en hebben dan ook een lagere regelgeving.

Meer informatie over het AFM

De Wet op het financieel toezicht is iets ander dan het AFM. De betekenis van het AFM is namelijk de autoriteit financiële markten. Het AFM kan dan ook als beste gezien worden als een soort van gedragstoezichthouder over de hele sector. Alle ondernemingen hebben verschillende wetten, welke weer onder het toezicht staat van dit bedrijf. Ook maakt het AFM wetten die verschillen per onderneming. De taak van dit bedrijf is dan ook om toezicht te houden op verschillende processen die zich bevinden in de markt. Daarnaast word er goed gekeken nar de verhoudingen tussen diverse marktpartijen; deze verhoudingen moeten immers zuiver zijn. Het zelfde geld voor de cliënten; zij moeten een eerlijke en zorgvuldige behandeling krijgen waarin er goed word geluisterd naar de cliënt. Tot slot zorgt de AFM ook voor de toelating van nieuwe ondernemingen tot de financiële markt. De AFM mag hier volledig zelfstandig beslissingen over maken.

Verschillende rollen

In Nederland is er de minister van Financiën, wie volledig verantwoordelijk is voor het goed functioneren en ook het besturen van het financiële bestel. Maar ook de wetgeving en het beleid gaat via deze minister. Deze minister is ook de baas over het AFM en keurt verschillende regels en heffingen. Verder is er nog een andere rolverdeling tussen ministeries en het AFM. Zo is er de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die weer toezicht houd op verschillende pensioenuitvoerders.

AFM en de Nederlandsche Bank

De AFM werkt op dit ogenblik ook samen met DNB. Beiden bedrijven hebben hun eigen rollen die vervuld worden. De DNB controleert op zijn beurt ook weer de AFM en ook werken deze bedrijven allebei samen om diverse vergunningen te verleningen en ook in te trekken. De versterking is dan ook erg belangrijk tussen deze twee bedrijven. Risico’s zijn namelijk van toepassing op beide bedrijven en hebben ook op het niveau van lokale en individuele bedrijven diverse gevolgen.

Een wft basis examen volgen is een ideale manier om een vergunning te krijgen volgens de wetgeving van de Wet op het financieel toezicht, kort gezegd de WFT. Met deze vergunning van de Wet op het financieel toezicht word er aangegeven dat het bedrijf over voldoende deskundigheid beschikt en dat de personen in het dagelijks beleid een goede bedrijfsuitvoering hebben.

Andere functies van de DNB

De DNB is daarnaast ook verantwoordelijk om een financieel stelsel te creëren dat stabiel is te noemen. Ook word er hierbij rekening gehouden met een betalingsverkeer dat goed werkend is. Daarnaast word er ook gewerkt aan het vertrouwen en word er door de DNB bijgedragen aan een goede stabiliteit voor zowel de bank, als voor andere Europese partners. DNB werkt ook samen met andere Europese partners. Hierbij moet er gedacht worden aan het zorgen voor een prijsstabiliteit, zodat er een evenwichtige economische macro ontwikkeling in Europa kan plaatsvinden. Daarnaast word er ook een schokbestendig financieel systeem gecreëerd dat veilig en betrouwbaar is te noemen.

Toezicht en Resolutie

DNB vind het erg belangrijk om een stelsel te krijgen dat zeer betrouwbaar is. Dit word dus gedaan door een goed toezicht. Hierbij word er rekening gehouden met de kwaliteit van het bestuur, zoals dat ook word gedaan door de Wet op het financieel toezicht in Nederland. Ook werkt de DNB mee aan de resolutie van andere banken. ZE zorgen ervoor dat er op een gecontroleerde en op een zorgvuldige manier om gegaan word met de banken die dreigen om te vallen. Dit word dan ook gedaan in Europees verband. Ook is DNB lid van het Single Resolution Board wat staat in Brussel. Alle banken die hier lid van zijn spelen een belangrijke rol in de de Europese markt. Daarnaast verzamelt DNB verschillende statistische gegevens die worden gedeeld met andere partners. Het zelfde geld voor diverse onderzoeken en economisch advies.