Wetswinkel Nijmegen West
Image default
Society / Law

Wat is een cao?

U bent misschien ook wel lid van de collectieve arbeidsovereenkomst, ook wel cao in het kort. Hier in worden overeenkomsten gesloten tussen één enkel – of meerdere werkgevers of werkgeversorganisaties. Een cao is er eigenlijk voor het ‘samen staan we sterk’ principe. Voor welke branche is er in Nederland wel een cao, denk hierbij bijvoorbeeld aan de CAO bouw of de CAO Schilders. Er zijn nog heel veel meer cao’s in Nederland.

Een cao is bedoeld om werkgevers te beperken in de contract vrijheid. Op deze manier moeten zij zich aan gepaalde voorwaarden houden zoals bijvoorbeeld het minimum loon. Het verschilt per branche wat de invloed is van een cao en of er überhaupt een cao is. In een cao kunnen meerdere aspecten naar boven komen zoals bijvoorbeeld wat de arbeidsduur is, of er sprake is van een onregelmatigheidstoeslag en of er een ontslagregeling is.

Een cao is niet alleen handig voor werknemers die weten wat zij allemaal wel en niet mogen verwachten van de werkgever. Het geeft de werkgevers ook richtlijnen waar aan zij moeten voldoen. Zo wordt voor hen bepaald wat zij wel én niet mogen. Op deze manier zullen zij het personeel niet ten per ongeluk te kort komen vergeleken andere werkgevers. 

Je bent een schilder met liefde voor je vak, je vind het al lastig genoeg om de administratie te doen en nu moet je je ook nog druk gaan maken om een cao. Gelukkig is dit niet helemaal het geval. Op internet en bij u in de buurt zijn er meerdere bedrijven die deze taken van u uit handen willen en kunnen nemen. Bijvoorbeeld CBBS, dit bedrijf heeft jaren lange ervaring op dit gebied. Zij hebben de kennis en expertise om dit zorgvuldig voor u af te handelen en zo kan u lekker blijven doen waar u goed in bent.

http://www.cbbs.nl