Wetswinkel Nijmegen West
Image default
Bedrijven

Verplicht Pensioen-transitieplan

Na 10 jaar is het eindelijk zover. Uiterlijk op 2026 moet het nieuwe pensioenstelsel zijn ingevoerd. Vooraf dient er een pensioentransitieplan te worden opgesteld. Een verplichting klinkt soms zo negatief. Ook al is het pensioentransitieplan voor alle werkgevers wettelijk verplicht en benodigd voor de aanstaande pensioentransitie, het kan ook een handige richtlijn vormen die een aantal zaken die bij de pensioentransitie spelen verduidelijken. Een open en transparant pensioentransitieplan helpt bijvoorbeeld om eerder de instemming van de ondernemingsraad te verkrijgen inzake de pensioenwijziging. Absoluut geen eenvoudige materie. Maar gelukkig heeft pensioenrechtadviseur Dirk-Jan Plate de website www.pensioentransitieplan.nl in het leven geroepen. Op deze website treft u veel praktische informatie over de op handen zijnde wijzigingen, voor werkgever, ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging.

Iedere pensioenwijziging verdient een plan 

Een pensioen-transitieplan is de basis. Welke premieovereenkomst wordt gekozen, het nieuwe contract of een reeds bestaande mogelijkheid, wat zijn de gevolgen van de wijziging (per leeftijdsgroep), is de wijziging wel evenwichtig, wat staat er in het financieringsplan? Allemaal zaken die in het pensioentransitieplan worden opgenomen en die voor 2026 duidelijk moeten zijn. Veel werk dus aan de winkel voor werkgevers, ondernemingsraden en sociale partners.

Pensioengerechtigde leeftijd en dan?

Het gebeurt natuurlijk niet van de ene op de andere dag dat u met pensioen gaat. Gedurende langere tijd bent u daar al mee bezig. Bewust of onbewust. Om het leven tijdens uw pensioen zo aangenaam mogelijk te laten zijn. Onder staan een aantal bruikbare tips. Tips die ook na de wijziging van het pensioenstelsel van toepassing blijven.

Een goede oudedagsvoorziening is meer dan pensioen alleen.

Een pensioenplan maakt overzichtelijk of uw pensioen samen met de AOW-uitkering voldoende is om de vaste lasten te kunnen blijven betalen en dat er daarnaast voldoende geld overblijft om de dingen te kunnen doen die u wilt doen. Als dat niet zo is omdat er sprake is van een tekort kan het aanspreken van uw spaargeld, eventuele overwaarde op de woning, kleiner gaan wonen helpen om toch uw belangrijkste wensen te vervullen. Er moeten dan keuzes worden gemaakt. Ook daar kan onafhankelijk pensioenadviseur Dirk-Jan Plate van Pensioenlogica u bij helpen.

Neem gerust contact op om tot een voor u passende pensioenoplossing te komen.