Wetswinkel Nijmegen West
Image default
Society / Law

Digitalisatie biedt een uitkomst voor de administratie.

Vandaag de dag is men op het gebied van administratie bijhouden/ -verwerking al een aanzienlijk stuk verder dan het bijvoorbeeld twee decennia geleden het geval was. Zodoende moest men toentertijd alles nog in aparte dossiers of mappen bewaren, terwijl dit vandaag de dag steeds makkelijker is geworden door de opkomst van de digitalisatie. Zodoende kan men alle administratie namelijk op een computer bewaren en ordenen per categorie of per werknemer. Hoewel dit al een hele vooruitgang is, moet er toch nog een eenvoudigere en overzichtelijke manier mogelijk zijn om de administratie te verwerken en te bewaren? Vandaag de dag is er wel degelijk zo’n manier beschikbaar en het komt in de vorm van een computer-/ onlineprogramma. Dit programma staat bekend onder de naam Manager self service, oftewel MSS. Dit programma is een systeem die het mogelijk maakt voor een leidinggevende of werkgever om toegang te hebben tot de online opgeslagen gegevens van het personeel, de (salaris-) administratie en andere belangrijke gegevens. De term Manager self service is eigenlijk niet geheel correct, aangezien er ook andere mensen zijn die van dit systeem gebruik maken, zoals bijvoorbeeld de belanghebbenden van de salarisadministratie, personeelsadministratie en andere managers binnen het bedrijf.  Dit systeem maakt het voor iedereen die gemachtigd is om de personeelsgegevens in te zien, op welk moment dan ook. Echter is er slechts één eigenaar van het bestand waar de gegevens in staan en alleen deze persoon kan dit wijzigen. In (bijna) alle gevallen is dit de werkgever of de manager van de desbetreffende afdeling. Deze persoon is in staat om alles bij te werken of te veranderen (indien nodig zelfs te verwijderen), van de functie van de werknemer of de adresgegevens tot zijn of haar contract of het aantal uren (die iemand moet maken volgens het contract, zo kan iemand zomaar van 40 uur per week naar 32 uur per week gaan. Echter is dit systeem alleen te gebruiken/ te optimaliseren in combinatie met het systeem van Employee self service. Voor het hoogst haalbare rentabiliteit en de beste mogelijke vorm van optimalisatie van beide systemen en uw personeelsadministratie, dient u dus beide systemen aan te schaffen (zowel de Manager self service als de Employee self service).

http://www.cbbs.nl