Wetswinkel Nijmegen West
Image default
Society / Law

De wet op het financieel toezicht

De wet op het financieel toezicht

De financiële wereld, bestaande uit onder andere banken, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsinstellingen, moeten nauwgezet gecontroleerd worden. Het hele toezicht, met alle regels omtrent het financieel handelen is vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Het gehele toezicht op de financiële markten wordt uitgevoerd door de AFM. De wet- en regelgeving van de wet op het financieel toezicht kunnen per soort financiële instelling verschillen.

De werkwijze van de AFM ligt vast in de Wet op het financieel toezicht (Wft, artikel 1:25) en vermeldt:
1. Het toezicht van de AFM gaat over processen op de financiële markt die transparant en ordelijk dienen te verlopen, waarbij er geen scheve verhouding tussen de diverse partijen mag zijn en klanten op de juiste manier behandeld moeten worden.
2. De beslissing of nieuwe financiële instelling op de financiële markt wordt toegelaten, ligt bij de AFM, volgens de regels van de Wet op het financieel toezicht.

AFM en ministeries

Het AFM heeft van doen met het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij de minister van Financiën het bestuur van de AFM benoemd en de begroting goedkeurt. Daarnaast ligt de verantwoording voor de werking, het beleid en wetgeving van het financiële bestel ook bij hem. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt toezicht op de pensioenbestel. De ministers worden door het AFM geadviseerd over de wet- en regelgevingen en het AFM is verantwoordelijk voor het op juiste wijze uitvoeren van de Wet op het financieel toezicht.

AFM en de Nederlandsche Bank

Het handelen van financiële ondernemingen wordt gecontroleerd door het AFM. De controle of er door de partijen aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan is een taak van DNB. Het verlenen en intrekken van vergunningen van financiële instellingen wordt door het AFM en DNB samen besloten. Een goede samenwerking tussen de AFM en DNB is dus erg belangrijk.

 

Missie en taken DNB

Dat het betalingsverkeer goed werkt, financiële instellingen bestendig zijn en een goed werkend financieel bestel zijn de taken van DNB. De missie van de DNB is dan ook: werken aan vertrouwen.

De belangrijkste taak van DNB is om Nederland financieel sterk te maken met een standvastige welvaart. Gezamenlijk met ander Europese nationale banken werkt DNB aan prijsstabiliteit in Europa, een stabiel financieel systeem, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer en betrouwbare financiële instellingen. Ook waarschuwt DNB voor risico’s en zet zich in op financiële bestendigheid.

 

Monetair beleid

Een inflatie van rond de 2% wordt als bestendig gezien. Dit kan consumenten en investeerders zekerheid bieden en zorgt voor een bestendige economie. De inflatie kan beïnvloed worden door de rente. Het rentetarief wordt beslist door de Raad van Bestuur van de ECB en is één van de instrumenten ECB om het monetair beleid te beïnvloeden.

 

Betalingsverkeer

Het betalingsverkeer is een belangrijke taak van de DNB. Dit moet betrouwbaar en veilig zijn. Ook het drukken, controle op echtheid, beschadiging en vervuiling van Eurobiljetten zijn een taak die onder het betalingsverkeer vallen.

Toezicht

De banken, pensioenfondsen, verzekeraars en alle overige financiële instellingen vallen onder het toezicht van DNB. De DNB let dan vooral op hoe deze bedrijven bestuurd worden en hoe zij er financieel voor staan. Het toezicht van DNB kan moeilijkheden, voor deze instellingen voorkomen.

Resolutie

De resolutie van banken, houdt in, dat als een bank in financiële moeilijkheden raakt en om dreigt te vallen, dat dit dan gecontroleerd en zorgvuldig wordt gedaan. DNB werkt met betrekking tot deze resolutie samen met andere Europese banken.

 

Andere taken

• Het verzamelen van statistische informatie en maken van statistieken voor het informeren van financiële instellingen. DNB doet in samenwerking met het CBS, ESCB en de IMF.
• Op basis van onderzoeken doet het DNB voorspelling over de economische situatie.
• DNB geeft economische adviezen aan de regering en is onderdeel van de SER en CEC.

 

Opleiding Wft Basis

Alle bovenstaande zaken komen terug in de opleiding Wet op het financieel toezicht (Wft) Basis. De wet op het financieel toezicht is zeer uitgebreid en komen terug in de oefentoets van de opleiding Wet op het financieel toezicht.