Scheiding binnen 4 stappen geregeld met hulp van mediator uit regio Amsterdam

Een scheiding is voor de hele familie een zwaar proces. Daarom kunt u wellicht de hulp van een derde, professionele begeleider gebruiken om alles in goede banen te leiden. Door een mediator uit Amsterdam in te schakelen, bent u samen in staat om duidelijke afspraken te maken. Bij Resolve wordt uw scheiding stap voor stap geregeld. Allereerst wordt geïnventariseerd wat er geregeld moet worden. Denk aan de (huidige) woonsituatie, omgangsregeling et cetera. Daarna worden oplossingen gezocht en wordt alles met een stappenplan geregeld. Vervolgens wordt een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan opgesteld waarna de juridische vraagstukken worden ingediend bij de rechtbank. Zo is uw echtscheiding, tot en met de inschrijving van de burgerlijke stand, afgehandeld.

Waarom kiezen voor een mediator uit Amsterdam?

Een scheiding is een rollercoaster aan emoties voor u en uw ex maar ook voor uw naasten zoals bijvoorbeeld uw kinderen. Daarom is het belangrijk dat de scheiding goed wordt geregeld. Het is verstandig om samen om de tafel te gaan met een mediator uit Amsterdam. Maar waarom dan? Bij Resolve heeft men kennis van zaken. Er worden onderling concrete en goede afspraken gemaakt. Hierdoor ontstaat doorgaans veel rust en duidelijkheid. Bovendien kunnen u en uw (ex-)partner problemen en meningsverschillen bespreken en uit de wereld helpen. Dit zorgt voor een goede omgang in de toekomst. Wij helpen u met professionele begeleiding door een mediator in Amsterdam.

Schakel een mediator uit Amsterdam in om u door een moeilijke tijd heen te helpen

Soms lopen de spanningen in een scheidingstraject hoog op onderling. Schakel daarom de hulp van een mediator in de buurt van Amsterdam in. Dit werkt voor beide partijen beter. Dit is een neutrale bemiddelaar die ervoor zorgt dat er gezamenlijk naar een oplossing wordt gezocht waar zich beiden in kunt vinden. Er worden afspraken gemaakt die passend en uitvoerbaar zijn. U ontvangt niet alleen begeleiding voor het regelen van vele zaken, zoals het echtscheidingsconvenant, alimentatie en de omgangsregeling met uw kinderen, ook op emotioneel vlak wordt u bijgestaan. Een mediator uit Amsterdam helpt u om deze moeilijke periode door te komen en dat jullie in goed overleg uit elkaar gaan.