Voor hulp voor kinderen met leerproblemen kunt u terecht bij Trivers. Trivers heeft verschillende zorgcentra in Breda, Roosendaal en Zevenbergen. Deze zorgcentra specialiseren zich in zorg voor kinderen van zes tot achttien jaar. Heeft u een kind dat deze zorg kan gebruiken, dan kunt u kennismaken met de specialisten van Trivers. Zij helpen u en uw kind graag op weg.

Een persoonlijke benadering

Ieder kind is anders en heeft andere zorg of hulp nodig. Zo zijn er kinderen met sociaal-emotionele problemen, kinderen met leerproblemen en kinderen met gedragsstoornissen. Heeft uw kind hulp nodig bij één van deze soorten problemen, dan staan de specialisten van Trivers voor hem of haar klaar. Alle kinderen met uiteenlopende leerproblemen kunnen geholpen worden. De specialisten gebruiken een persoonlijke benadering om er zeker van te zijn dat uw kind geschikte zorg krijgt. Aan het begin wordt uw kind zorgvuldig gescreend, zodat er gekeken kan worden naar wat hij of zij nodig heeft.

De werkwijze van de behandelaars

De medewerkers van Trivers zijn zorgvuldig en betrouwbaar. Ze zijn allemaal aangesloten bij beroepsverenigingen met een beroepscode en klachtenregeling. Hierdoor kunt u op ze rekenen en kunt u de problemen waar uw kind mee zit aan ze toevertrouwen. De specialisten van Trivers helpen niet alleen uw kind, maar kunnen u ook als ouders steun bieden. Ze geven u hulpmiddelen en professioneel advies zodat u beter met de leerproblemen van uw kind om kunt gaan.

Verschillende afdelingen voor leerproblemen

De hulp die Trivers kan bieden, is dus zeer divers. Zo is er een afdeling voor dyslexie, voor dyscalculie en voor spellingsproblemen. Waar uw kind terechtkomt, is afhankelijk van wat hij of zij nodig heeft. Eerst voert Trivers een onderzoek uit, waarmee de problemen in kaart gebracht worden. Daarna krijgt uw kind begeleiding op maat. De specialisten van Trivers bespreken hun handelsplan graag met ouders en eventueel met de school.

https://trivers.nl/