Heeft uw kind dyslexie en wilt u dit laten behandelen?

Het gaat niet goed met uw zoon of dochter op school. Uw kind heeft moeite met schrijven en lezen. Echter, u weet niet precies wat er aan de hand is. Heeft u ooit nagedacht over een dyslexieonderzoek en dyslexiebehandeling bij Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal? Hier kunt u testen of uw kind dyslexie heeft. Dit betekent dat het technisch lezen en/of de spelling moeizaam gaat bij een kind, terwijl hij of zij wel voldoende intelligentie heeft. Het is belangrijk om dyslexie te laten behandelen bij een externe organisatie, zoals Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal, waarbij men kinderen met leesproblemen kan begeleiden en ondersteunen.

Laat dyslexie effectief behandelen en voorkom belemmeringen

U merkt dat uw dochter of zoon moeite heeft met schrijven en lezen op school. Dan is het erg belangrijk dat u zo snel mogelijk hulp in schakelt. Als u de dyslexie effectief behandelt, dan kan dit in de toekomst veel belemmeringen voorkomen. De gevolgen van dyslexie blijven beperkt. Uw kind zal namelijk niet enkel op school last hebben van belemmeringen. In de toekomst van uw zoon of dochter, bij een vervolgopleiding of in het bedrijfsleven, kan het belemmerend werken. Daarom schakelt u Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal in, want daar vindt men het belangrijk dat ieder kind een kans moet krijgen om de gevolgen van dyslexie te verhelpen.

School is een belangrijke factor om dyslexie vast te stellen en te behandelen

Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal is een externe organisatie die de dyslexie van uw zoon of dochter op een professionele manier behandelt. Maar scholen moeten hier ook iets aan doen. Hier zal men een kind behandelen in de vorm van een begeleidingsperiode om aan te tonen dat lees- en spellingsproblemen hardnekkig zijn, zodat dyslexie vastgesteld kan worden. Hiervoor wordt een handelingsplan opgesteld betreft een specifieke aanpak voor één leerling, want ieder kind is immers anders. Het handelingsplan heeft betrekking op een korte periode en dient regelmatig herzien en, indien nodig, bijgesteld te worden. Hierbij is het van belang dat u als ouder altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en wat het kind eventueel thuis kan doen qua oefeningen.